Aangezien het belangrijk is te weten wat de oorzaken kunnen zijn van de aandoening of ziekte, evenals de voortgang van de behandeling, wordt er in ruime mate, en in alle rust, de tijd genomen.

Een normale behandeling duurt ca. 1 uur en in de meeste gevallen is de frequentie 1 keer in de 4 weken. Afhankelijk van de situatie kan de tussentijdse periode korter of langer zijn.

Daarnaast is het interessant te vermelden dat er bij de naaldtherapie geen medicinale stoffen worden toegevoegd, met als gevolg dat er nauwelijks of geen bijwerkingen kunnen optreden.

De openingstijden van de praktijk zijn in principe maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00. Buiten deze uren is de praktijk telefonisch bereikbaar.

Klachten over de behandeling of andere relevante zaken kunt u in eerste instantie richten tot de behandelaar c.q. praktijkhouder en in tweede instantie kunt u terecht bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) Postbus 2122, 6020 AC Budel Tel. 0495 - 499585 http://kab-klachten.nl

 

 


Bai Hui Acupunctuur - Röntgenlaan 1 - 2719 DX Zoetermeer - Tel. 079 - 785 08 24